Vypsaná Fixa

Jedna najpopulárnejších skupín v Čechách, fungujúca aj u nás na Slovensku.

web: www.vypsanafixa.cz

FaceBook Povalač