O nás

Cieľ Spoločnosti:

Cieľom Spoločnosti je zachovať tradíciu povaľačstva v jeho plnej kráse a so všetkými kladmi a zápormi. Spoločnosť sa zaväzuje šíriť pohodu a veselosť.

Podmienky Čestného Členstva:

O podmienkach členstva v Spoločnosti Povaľač rozhoduje prezident spoločnosti po dohode s viceprezidentom spoločnosti. Návrh môže predložiť aj člen spoločnosti, podmienkou je zorganizovanie pohostinného posedenia pre členov spoločnosti. Na posedení bude návrh prebratý a bude buď schválený alebo zamietnutý. V prípade zamietnutia môže navrhovateľ organizovať posedenia v ľubovoľnom počte a členov spoločnosti presviedčať o správnosti jeho voľby. Každý z členov spoločnosti sa zaväzuje zorganizovať večierok pre ostatných členov spoločnosti a to v minimálnom počte päť za jeden kalendárny rok.

Členovia sa zaväzujú dodržiavať stanovy spoločnosti.

Aktuálny zoznam členov Spoločnosti:

Prezident spoločnosti: Mišo Malicher, Csc.
Viceprezident spoločnosti: Braňo „Brniak“Ivanič, Csc.

 • Peter Hrivňák
 • Katarína Hrivňáková
 • Juraj Štefaník
 • Rudo Kratochvíl
 • Patrik Minárik
 • Jana Fojciková
 • Tomáš Kuťka
 • Peter Spišiak
 • Karol Felix
 • Soňa Mrázová
 • Vlado Šajánek
 • Zuzka Felixová
 • Natalia Malicherová
 • Jiří Stivín
 • Bohuš Harvan
 • Bolek Polívka

FaceBook Povalač