Spoločnosť Povalač Nitra

Hlavnou činnosťou Spoločnosi POVALAČ je zabezpečenie rôznych podujatí. Poskytujeme fullservis pre kultúrno-spoločenské akcie, firemné eventy a ponúkame široké spektrum služieb. Venujeme sa tiež organizovaniu rôznych verejných kultúrnych podujatí. Pôsobíme na území celej Slovenskej aj Českej republiky.
Máme za sebou dlhoročné skúsenosti s kompletným zabezpečením rôznych typov podujatí a aj s samotnou organizáciou. Do dnešného dňa sme nadviazali spoluprácu s mnohými zaujímavými klientmi, hudobnými skupinami,divadlami a pod. Vďaka ním sa naša ponuka neustále rozširuje a skvalitňuje.
Za kľúč k úspešným a pozitívne prijímaným podujatiam považujeme predovšetkým vytváranie špeciálnych ponúk podľa individuálnych požiadaviek a možností klienta.

FaceBook Povalač