Valašský kráľ na Trenčianskom hrade
Piatok 7. septembra 2007 sa stal pamätným dňom pre Valašský ľud. Kráľ Boleslav I Dobrotivý na furt, dobyl Trenčiansky hrad, a bol tamojšími kurfürstami menovaný tiež kráľom Považským. Po príjazde kráľa Boleslava I Dobrotivého na koni v doprovode družiny rytierov boli menovaní Považskí kurfürsti, ktorí v hradnej hladomorni po krátkej dohode Boleslava menovali tiež kráľom Považským. Ten následne menoval paladínom Trenčína a priľahlých oblastí Bohumila z Hanzelov.
Valašský kráľ na Trenčianskom hrade
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 001
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 002
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 003
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 004
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 005
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 006
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 007
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 008
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 009
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 010
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 011
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 012
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 013
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 014
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 015
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 016
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 017
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 018
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 019
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 020
( Nehodnotené )
Bolek Polivka Na hrade v Trenčine 021
( Nehodnotené )
DatsoGallery By Andrey Datso

FaceBook Povalač